Tầm quan trọng của lễ Phật thành đạo

Pháp thoại Tầm quan trọng của lễ Phật thành đạo được Thượng Tọa Thích Phước Tiến giảng tại Tu Viện Tường Vân, ngày 02-01-2020

Tầm Quan Trọng Của Lễ Phật Thành Đạo - Thầy Thích Phước Tiến mới 2020

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Tầm quan trọng của lễ Phật thành đạo"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận