Thái độ hành thiền đúng sẽ mang lại kết quả tức thì

Bài pháp thoại Thái độ hành thiền đúng sẽ mang lại kết quả tức thì được Thầy Thích Minh Niệm thuyết giảng tại TT. Tuệ Đức 2, Tp. HCM ngày 19.01.2018

Thầy Minh Niệm | Thái độ hành thiền đúng sẽ mang lại kết quả tức thì | TT. Tuệ Đức 2 | 19.01.2018


Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận