Thâm hiểu chúng sanh (cập nhật phần 2)

Bài giảng: Thâm hiểu chúng sanh (2 phần) được Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Như Lai Thiền Tự, ngày 24/06/2018

Thâm Hiểu Chúng Sanh 1 - Thầy Thích Pháp Hòa ( Như Lai Thiền Tự, Ngày 24.6.2018 )

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Thâm hiểu chúng sanh (cập nhật phần 2)"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRÚ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận