Thân vô thường nhưng đừng bạc đãi

Bài pháp thoại Thân vô thường nhưng đừng bạc đãi được Thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng vào ngày 01-07-2019 tại Tu Viện Tường Vân
Thân vô thường nhưng đừng bạc đãi

Thân vô thường nhưng đừng bạc đãi - Thầy Thích Phước Tiến 2019

Xem thêm: Đã biết vô thường sao còn phiền não

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Thân vô thường nhưng đừng bạc đãi"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRÚ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận