Thay đổi vận mệnh phần 2

Pháp thoại Thay đổi vận mệnh phần 2 do thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại chùa Giác Nguyên, Tp. Cần Thơ, ngày 08/11/2017

Xem phần 1: Thay đổi vận mệnh phần 1 – Thích Thiện Thuận

Thay đổi vận mệnh phần 2 - thầy Thích Thiện Thuận 08/11/2017

Tử vi trọn đời 2022

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận