Thế thái nhân tình

Bài pháp thoại Thế thái nhân tình do Thầy Thích Phước Tiến giảng tại Tu Viện Tương Vân, ngày 12-10-2019

Thế Thái Nhân Tình - Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2019

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Thế thái nhân tình"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận