Lễ Vu Lan Báo Hiếu 2014

Lễ Vu Lan Báo Hiếu 2014, Tịnh Thất Quan Âm Thuyết giảng: Thầy Thích Giác Nhàn Mùa Vu lan báo hiếu là dịp để mỗi người sống chậm lại, yêu thương nhiều hơn cha mẹ và những số phận xung…

10 Công Đức Phóng Sanh – Thích Giác Nhàn 2013 MƯỜI CÔNG ĐỨC PHÓNG SANH 1. Không có nạn đao binh, tránh được tai họa chiến tranh tàn sát; 2. Sống lâu, mạnh khỏe, ít bệnh; 3. Tránh được thiên…