Chuyển tới nội dung

Thích Minh Niệm

Những bài giảng pháp hay nhất của Thầy Thích Minh Niệm được chọn lọc và cập nhật hằng ngày. Các bài pháp thoại của Thầy thường về các chủ đề của Thiền, Phật Pháp và đời sống rất hữu ích cho chúng ta ứng dụng vào đời sống và tu tập giải thoát

Bố thí ba la mật 5

Bố thí ba la mật

Bài giảng: Bố thí ba la mật – Thầy Thích Minh Niệm https://www.youtube.com/watch?v=BTeK7_wyLBI

Developed by phaphay.com
DMCA.com Protection Status