Chuyển tới nội dung

Thích Pháp Hoà

Toàn bộ bài giảng của thầy Thích Pháp Hoà luôn được cập nhật mới nhất 2024. Các chủ đề của Thầy về Phật Pháp, gia đình, xã hội…thường rất gần gủi với đời sống và chúng ta có thể ứng dụng tu tập mọi lúc mọi nơi. ĐĐ.Thích Pháp Hòa sinh năm 1974 tại Cần Thơ, Việt Nam. Định cư tại Canada năm 12 tuổi, xuất gia năm 15 tuổi. Thọ Tỳ-kheo tại Pháp Quốc năm 20 tuổi.

Powered by tinhthuc.com
DMCA.com Protection Status