Chuyển tới nội dung

Thích Tâm Nguyên

Toàn bộ bài giảng của thầy Thích Tâm Nguyên luôn được cập nhật mới nhất 2024. Thầy Thích Tâm Nguyên hiện đang tu học ở Chùa Hoằng Pháp, Hóc Môn. Các bài giảng của Thầy về các chủ đề Phật Pháp, tuổi trẻ, xã hội, gia đình, đặc biệt là các chủ đề giành cho các bạn trẻ sinh viên, học sinh…

Thiện và ác 6

Thiện và ác

Bài pháp thoại Thiện và ác được Thầy Thích Tâm Nguyên thuyết giảng tại Chùa Hoằng Pháp https://www.youtube.com/watch?v=Sc9a4fIh9J0

Managed by nguyenvanhieu.vn
DMCA.com Protection Status