Chuyển tới nội dung

Thích Tâm Nguyên

Toàn bộ bài giảng của thầy Thích Tâm Nguyên luôn được cập nhật mới nhất 2024. Thầy Thích Tâm Nguyên hiện đang tu học ở Chùa Hoằng Pháp, Hóc Môn. Các bài giảng của Thầy về các chủ đề Phật Pháp, tuổi trẻ, xã hội, gia đình, đặc biệt là các chủ đề giành cho các bạn trẻ sinh viên, học sinh…

Mẹ có bao giờ khóc 5

Mẹ có bao giờ khóc

Bài giảng: Mẹ có bao giờ khóc được Thầy Thích Tâm Nguyên thuyết giảng tại Chùa Hoằng Pháp trong Khóa tu mùa hè.

Operated by banhsinhnhat100k.com
DMCA.com Protection Status