Chuyển tới nội dung

Thích Thiện Xuân

Toàn bộ bài giảng của thầy Thích Thiện Xuân cập nhật hằng ngày. Các bài pháp thoại của Thầy Thích Thiện Xuân rất đời thường và gần gủi về các chủ đề Phật học, xã hội, cuộc sống, gia đình…rất có ích cho ứng dụng vào đời sống và tu tập giải thoát. Thầy Thích Thiện Xuân, Trụ trì Tu viện Linh Thứu, Phó chủ nhiệm CLB Hoằng Pháp Trẻ, trưởng phân ban đặc trách các Đạo tràng Bát Quan Trai.

Phúc 3

Phúc

Bài pháp thoại Phúc do Thầy Thích Thiện Xuân thuyết giảng tại Chùa Thiên Hòa, ngày 06/12/2015

Designed by meosuckhoe.net
DMCA.com Protection Status