Phúc

Bài pháp thoại Phúc do Thầy Thích Thiện Xuân thuyết giảng tại Chùa Thiên Hòa, ngày 06/12/2015 Bài pháp: PHÚC ĐĐ.THÍCH THIỆN XUÂNWatch this…