Thiền kệ thực tập hàng ngày

Pháp thoại: Thiền kệ thực tập hàng ngày (2 phần) được Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại chùa Kiều Đàm, thị xã Phú Mỹ, Tân Thành, BRVT, ngày 03/08/2018.

Tác phẩm Tỳ Ni Nhựt Dụng Thiết Yếu của Luật sư Độc Thể, hiệu Kiến Nguyệt (1601-1679) gồm có 52 bài thiền kệ và 38 câu thần chú nhằm giúp cho người xuất gia thực tập chánh niệm trong sinh hoạt thường ngày qua các oai nghi tế hạnh với lý tưởng cao đẹp, nhằm phát triển giới hạnh hướng đến sự an lạc, nuôi lớn tâm bồ-đề.

Không dùng các bài thiền kệ này để thực tập oai nghi, không bảo đảm được sự thanh cao giới hạnh của người xuất gia khi đi đứng nằm ngồi. Các thiền kệ này giúp chúng ta có nhận thức tỉnh giác và khởi tâm từ bi trong mỗi cử chỉ, hành vi, hoạt động, nói năng với mục đích chuyển hóa cuộc sống thành thanh tịnh, hạnh phúc trong sinh hoạt, như: nghe chuông, rửa mặt, bước đi, ra đường, vào nhà xí, mặc áo quần, lễ Phật, trải tọa cụ, ăn cơm, uống nước, nhận phẩm vật, thăm bệnh… chính những sinh hoạt nhỏ nhặt này sẽ làm nên một tu sĩ đầy nội lực với đạo hạnh cao tột.

TRƯỜNG HẠ KIỀU ĐÀM PL 2562-THIỀN KỆ THỰC TẬP THƯỜNG NGÀY

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Thiền kệ thực tập hàng ngày"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRÚ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận