Thiền ứng dụng trong cuộc sống hiện đại

Bài pháp thoại Thiền ứng dụng trong cuộc sống hiện đại được thầy Thích Phước Tiến giảng tại Việt Nam Quốc Tự, Quận 10, Tp. HCM, ngày 22-09-2019

Thiền Ứng Dụng Trong Cuộc Sống Hiện Đại - Thầy Thích Phước Tiến mới 2019

Tử vi trọn đời 2022

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Thiền ứng dụng trong cuộc sống hiện đại"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRÚ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận