Thời gian không còn nhiều

Bài pháp thoại Thời gian không còn nhiều được Thầy Thích Thiện Tuệ thuyết giảng tại Chùa Bồng Lai, Quảng Nam, ngày 28/03/2016

471. Thời Gian Không Còn Nhiều ( ĐĐ Thích Thiện Tuệ )

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận