Chuyển tới nội dung

Thời gian

Trân quý thời gian 2

Trân quý thời gian

Video pháp thoại Trân quý thời gian được Thầy Thích Pháp Hoà thuyết giảng tại Chùa Liên Hoa, Chicago, ngày 30/09/2016

Thời gian không còn nhiều 3

Thời gian không còn nhiều

Bài pháp thoại Thời gian không còn nhiều được Thầy Thích Thiện Tuệ thuyết giảng tại Chùa Bồng Lai, Quảng Nam, ngày 28/03/2016 https://www.youtube.com/watch?v=B4jX2IS90pE

DMCA.com Protection Status