Tiền là đầu mối họa

Bài pháp thoại Tiền là đầu mối họa? do Thầy Thích Phước Tiến giảng tại chùa Viên Ngộ (Hàn Quốc) ngày 13-09-2019

Tiền Là Đầu Mối Họa? - Thầy Thích Phước Tiến giảng tại Hàn Quốc 2019


Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Tiền là đầu mối họa"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRÚ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận