Tiếng lành người tinh tấn

Pháp thoại Tiếng lành người tinh tấn (Kinh Pháp Cú câu số 24) được Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại tu viện Trúc Lâm ngày 18/10/2020

Tiếng Lành Người Tinh Tấn (Kinh PC 24) Thầy Thích Pháp Hòa.Tv Trúc Lâm.Ngày 18.10.2020

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Tiếng lành người tinh tấn"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận