Tìm chân lý ở đâu

Pháp thoại Tìm chân lý ở đâu được Sư Cô Thích Nữ Hương Nhũ giảng tại chùa Quang Hiển – Thôn 4, Tỉnh lộ 624C, xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, ngày 03/01/2018

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận