Tìm hiểu về cõi âm

Pháp thoại Tìm hiểu về cõi âm được Thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Tổ Đình Ấn Quang, quận 10, Tp. HCM, ngày 15-08-2019

Tìm Hiểu Về Cõi Âm - Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2019

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Tìm hiểu về cõi âm"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRÚ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận