Tịnh độ trong giây phút hiện tại

Bài pháp thoại Tịnh độ trong giây phút hiện tại do Thiền sư Thích Nhất Hạnh thuyết giảng cho chúng ta thấy Tịnh độ không ở đâu xa mà ở ngay hiện tại, ở ngay lúc chúng ta đang sống
Tịnh độ trong giây phút hiện tại

Tịnh Độ Trong Giây Phút Hiện Tại - Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận