Tĩnh lặng trong sáng

Pháp thoại Tĩnh lặng trong sáng được Thầy Thích Pháp Hòa chia sẻ trong khóa tu một ngày an lạc tại tu viện Trúc Lâm, ngày 24/02/2019
Tĩnh lặng trong sáng

Tỉnh Lặng - Trong Sáng - Thầy Thích Pháp Hòa (Tv.Trúc Lâm, 24.3.2019)

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Tĩnh lặng trong sáng"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRÚ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận