Tính nhân bản của Đạo Phật

Pháp thoại Tính nhân bản của Đạo Phật do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại chùa Tương Mai, Hà Nội

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Tính nhân bản của Đạo Phật"

Bình luận