Tôi đang an trú vững vàng trong chính tôi

Bài pháp thoại Tôi đang an trú vững vàng trong chính tôi được thầy Thích Minh Niệm thuyết giảng tại Trung tâm Tuệ Đức 2, ngày 09/04/2017

Tôi đang an trú vững vàng trong chính tôi4.30/5 (86.00%) 10 votes

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận