Tri âm tri kỷ

Ngày xưa ở nước Trung Hoa

Có hai người bạn rất là thân nhau

Một người tài nghệ hàng đầu

Chơi đàn điêu luyện ai đâu sánh cùng,

Một người có khiếu lạ lùng

Nghe đàn sành điệu đã từng nổi danh.

Khi đàn vừa trổi âm thanh

Người chơi ý muốn tả tình núi cao

Tiếng đàn vươn khúc thanh tao

Đưa hồn nhân thế nhập vào cõi tiên,

Người nghe đàn nhận ra liền

Mơ màng lên tiếng: “Đây miền thâm sơn

Thiên nhiên ẩn hiện chập chờn

Sương giăng núi bạc, mây vờn đỉnh cao”.

Khi đàn đưa tiếng rì rào

Người chơi gảy khúc sóng trào, nước tuôn

Muôn cung bậc giục cơn buồn

Gợi hồn non nước, khơi nguồn tâm tư,

Người nghe khẽ nói như mơ:

“Tưởng chừng tiếng suối lững lờ vây quanh

Như dòng nước chảy qua ghềnh

Điệu ru lai láng, mạch tình chơi vơi”.

*

“Sinh, già, bệnh, tử” dòng đời

Người nghe đàn bỗng một thời ốm đau

Giã từ trần thế còn đâu

Cuộc chơi cõi tạm nhuốm mầu biệt ly,

Người chơi đàn chẳng thiết chi

Dây đàn bèn cắt đứt đi ngay rồi

Tiếng đàn từ đó im hơi

Bạn vàng khuất bóng ai người biết nghe!

Dây đàn khi cắt đứt đi

Tượng trưng tình bạn khắc ghi muôn đời

Tri âm, tri kỷ tuyệt vời

Dân gian truyền tụng muôn lời đẹp thay!

Tâm Minh Ngô Tằng Giao

(thi hóa phỏng theo True Friends

trong tập truyện 101 ZEN STORIES 

của Nyogen Senzaki và Paul Reps)

Tri âm tri kỷ

True Friends

A long time ago in China there were two friends, one who played the harp skilfully and one who listen skillfully. 

When the one played or sang about a mountain, the other would say: “I can see the mountain before us.” 

When the one played about water, the listener would exclaim: “Here is the running stream!” 

But the listener fell sick and died. The first friend cut the strings of his harp and never played again. Since that time the cutting of harp strings has always been a sign of intimate friendship.

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận