Từ bùn sen nở

Bài giảng Từ bùn sen nở do thầy Thích Tâm Tiến thuyết pháp tại khóa tu sinh viên hướng về Phật Pháp tại Chùa Hoằng Pháp

Thông tin
Ngày
Bài viết
Từ bùn sen nở
Điểm số
5

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận