Từ bùn sen nở

Bài giảng Từ bùn sen nở do thầy Thích Tâm Tiến thuyết pháp tại khóa tu sinh viên hướng về Phật Pháp tại Chùa Hoằng Pháp

Từ Bùn Sen Nở - Thích Tâm Tiến

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận