Tự chữa lành vết thương tâm hồn

Video pháp thoại tự chữa lành vết thương tâm hồn được Thầy Thích Minh Niệm thuyết giảng tại Trung tâm Tuệ Đức, ngày 12.01.2017

Sư Minh Niệm || Tự chữa lành vết thương tâm hồn || Trung tâm Tuệ Đức || 12.01.2017

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận