Tu để thành Phật

Bài pháp thoại Tu để thành Phật do đại đức Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Thành Phật Tự trong chuyến hoằng Pháp tại Hàn Quốc năm 2014

Loạt bài giảng ở Hàn Quốc -TU ĐỂ THÀNH PHẬT

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận