Tu để thấy tánh

Video pháp thoại Tu để thấy tánh được Sư Cô Thích Nữ Hương Nhũ giảng cho Đạo tràng Chùa Thiện Minh, Lyon, Pháp Quốc,ngày 01/09/2017

Tu Để Thấy Tánh ( Rất Hay ) - Sư Cô Thích Nữ Hương Nhũ giảng tại Pháp Quốc

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Tu để thấy tánh"

Bình luận