Tu là sửa

Bài pháp thoại Tu là sửa (vấn đáp) do Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng ngày 10/04/2016 trong chuyến hoằng pháp tại Hàn Quốc

Tu Là Sửa ( vấn đáp )-Thầy. Thích Pháp Hòa ( April 10, 2016 )

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận