Tứ Nhiếp Pháp – Thuật Đắc Nhân Tâm

Pháp thoại Tứ Nhiếp Pháp – Thuật Đắc Nhân Tâm được Thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Đạo Tràng Phổ Bi, Taipei Xinchoang – Đài Loan, ngày 01-04-2018 (16-02-Mậu Tuất)

Tứ Nhiếp Pháp – Thuật Đắc Nhân Tâm4.03/5 (80.67%) 30 votes

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận