Tứ Nhiếp Pháp – Thuật Đắc Nhân Tâm

Pháp thoại Tứ Nhiếp Pháp – Thuật Đắc Nhân Tâm được Thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Đạo Tràng Phổ Bi, Taipei Xinchoang – Đài Loan, ngày 01-04-2018 (16-02-Mậu Tuất)

Tứ Nhiếp Pháp – Thuật Đắc Nhân Tâm3.94/5 (78.71%) 31 votes

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận