Tu nhờ tam độc

Pháp thoại vấn đáp Tu nhờ tam độc được Thầy Thích Pháp Hòa chia sẻ tại Chùa Phước Huệ, Sydney, Úc Châu, ngày 11-11-2018.
Tu nhờ tam độc

Tu Nhờ Tam Độc (Vấn Đáp) - Thầy Thích Pháp Hòa (Chùa Phước Huệ Sydney 11-11-2018)

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Tu nhờ tam độc"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRÚ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận