Tu ở nhà như thế nào

Bài pháp thoại Tu ở nhà như thế nào do Đại Đức Thích Thiện Xuân thuyết giảng tại lễ An Vị Phật GTPT Diệu Trang và Diệu Chơn (2 phần)

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Tu ở nhà như thế nào"

Bình luận