Tùy duyên

Bài giảng Tùy duyên do Thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Cổ Lâm, Bang Washington, Hoa Kỳ, ngày 16-12-2017

Xem thêm Sống với 2 chữ tuỳ duyên | Ở đời nên học 2 chữ tùy duyên

4.4/5 - (13 bình chọn)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận