Ước và nguyện

Bài pháp thoại Ước và nguyện được Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng trong khóa tu xuất gia gieo duyên lần thứ 15 tại Tu Viện Tây Thiên, ngày 02/08/2017

Ước và Nguyện - Thầy Thích Pháp Hòa ( Aug 2 , 2017 )

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận