Vai trò của giới luật với đời sống tăng già

Pháp thoại vai trò của giới luật với đời sống tăng già được giảng bởi thầy Thích Thiện thuận trong Trường Hạ Ni Chùa Kiều Đàm, ngày 08/07/2017.vai trò của giới luật với đời sống tăng già

VAI TRÒ CỦA GIỚI LUẬT VỚI ĐỜI SỐNG TĂNG GIÀ ( PHẦN 1)- TT. THÍCH THIỆN THUẬN

Tử vi trọn đời 2022

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Vai trò của giới luật với đời sống tăng già"

Bình luận