Vấn đáp Phật Pháp kỳ 3 – Thầy Thiện Thuận

Vấn đáp Phật Pháp kỳ 3 được thầy Thích Thiện Thuận giải đáp cho các Phật tử trong khóa huân tu lần thứ 80, ngày 20/09/2020 tại Viện Chuyên Tu, Long Thành, Đồng Nai

VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP KỲ 3 - TT. THÍCH THIỆN THUẬN

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Vấn đáp Phật Pháp kỳ 3 – Thầy Thiện Thuận"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận