Vay trả quy luật của muôn đời

Pháp thoại Vay trả quy luật của muôn đời do Ni Sư Thích Nữ Hương Nhũ giảng ngày 11/11/2018 tại chùa Đống Cao, xã Nga Yên, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Những câu nói ý nghĩa làm thay đổi cuộc đời bạn

Tử vi trọn đời 2022

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Vay trả quy luật của muôn đời"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRÚ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận