Vì sao niềm tin chánh pháp dễ bị lung lay?

Pháp thoại Vì sao niềm tin chánh pháp dễ bị lung lay? được Đại Đức Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Hội Trường Price Rupert, Vancouver, Canada, ngày 19-09-2017

Vì Sao Niềm Tin Chánh Pháp Dễ Bị Lung Lay - Thầy Phước Tiến mới nhất 2017 tại Canada

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận