Vô thường một vài nhận định

Vô thường là đề tài rất quan trọng đối với nhận định tu tập trong phật giáo. Nó có nghĩa là không tồn tại mãi mãi , bản thân chúng ta là vô thường, sự vật hiện tượng là vô thường. Qua bài pháp thoại Vô thường một vài nhận định, Đại Đức Thích Phước Tiến chia sẻ cách quán chiếu để nếu ai trong chúng ta gặp phải quy luật ói ăm của vô thường thì cũng bình thản và an lạc.

Vô Thường Một Vài Nhận Định - Giảng Sư Thích Phước Tiến

Tử vi trọn đời 2022

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận