Xin đừng mê tín (cập nhật phần 4)

Xin đừng mê tín phần 2: Xem bói
Theo quan điểm Phật giáo, chỉ có những người chứng lục thông mới có thể biết quá khứ, hiện tại, vị lai của mình, của người. Những vị chưa có sở đắc, sở chứng thì không có năng lực đó. Do vậy, đừng nên tin mù quáng vào một thế lực nào đó có thể biến chuyển vận mệnh tốt – xấu. Là người đệ tử Phật, hãy tin nhân quả!

5/5 - (7 bình chọn)
khuyến mãi lazada tết 2022

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận