Xuất gia là huân tập chủng tử thiện lành

Bài pháp thoại Xuất gia là huân tập chủng tử thiện lành được Sư Cô Thích Nữ Hương Nhũ giảng trong Khóa Tu Xuất Gia Gieo Duyên tại Chùa Giác Ngộ , 92 Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Quận 10, tp hò Chí Minh, Ngày 03/05/2017

Xuất Gia Là Huân Tập Chủng Tử Thiện Lành - Sư Cô Thích Nữ Hương Nhũ

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận