Chuyển tới nội dung

Ý nghĩa Chú Đại Bi

Ý nghĩa Chú Đại Bi, Y nghia Chu Dai Bi. Thần Chu dai bi có oai lực vô cùng lớn. Trí chú này thì diệt vô lượng tội, được vô lượng phước và chết thì sinh Cực Lạc

DMCA.com Protection Status