Chuyển tới nội dung

Thuyết Giảng Thần Chú Đại Bi

Toàn bộ bài giảng về Thần Chú Đại Bi gồm 8 phần của thầy Thích Thiện Thuận và Thích Hạnh Bảo, rất có ích cho những quý vị nào mới bắt đầu tìm hiểu và trì tụng Chú Đại Bi

Chú Đại Bi nằm trong Kinh Đại bi tâm đà la ni. Phật nói chú này là thần chú quảng đại viên mãn, thần chú vô ngại đại bi, thần chú cứu khổ. Trí chú này thì diệt vô lượng tội, được vô lượng phước và chết thì sinh Cực Lạc. Thần chú này do Quan Thế Âm bồ tát nói. Muốn trì chú này thì phải phát Bồ đề tâm, kính giữ trai giới, tâm luôn bình đẳng với mọi loài và phải trì tụng liên tục

Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni ghi: “Nếu chúng sanh nào, trong một ngày đêm tụng năm biến chú, sẽ diệt trừ được tội nặng trong ngàn muôn ức kiếp sanh tử.”

4.2/5 - (99 bình chọn)
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8

4 bình luận trong “Thuyết Giảng Thần Chú Đại Bi”

  1. Kinh thua thay, chung con rat cam on thay giang day qua youtub cho chung con hoc hieu tu buoc a, Kinh chuc thay duoc doi dao suc khoe va luon duoc van an. Nam mo a di da phat, nam mo a di da phat, nam mo a di da phat.

  2. Xin được hỏi:
    Trong Nam truyền Phật giáo có Chú Đại Bi hay không?
    Nếu có thi xin anh chị cho biết bản kinh nào của Nam truyền có bài chú đó?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

 

DMCA.com Protection Status Operated by blogketoan.com