Ý nghĩa tự do và tự tại

Pháp thoại vấn đáp Ý nghĩa tự do và tự tại được Thầy Thích Pháp Hòa giải đáp cho thắc mắc của các Phật tử tại gia
Ý nghĩa tự do và tự tại

Ý Nghĩa Tự Do và Tự Tại - Thầy Thích Pháp Hòa vấn đáp

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Ý nghĩa tự do và tự tại"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRÚ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận