10 Đức Tính Siêu Việt Của Đức Phật

Pháp thoại 10 Đức Tính Siêu Việt Của Đức Phật được Thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Như Lai Thiền Tự, Bang Arizona Hoa Kỳ, ngày 01-12-2017

10 Đức Tính Siêu Việt Của Đức Phật - Thầy Thích Phước Tiến Mới Nhất 2018 tại Mỹ

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "10 Đức Tính Siêu Việt Của Đức Phật"

Bình luận