3 điều không ai tránh khỏi

Pháp thoại 3 điều không ai tránh khỏi được Thầy Thích Thiện Tuệ thuyết giảng tại Chùa Diệu Pháp, quận Bình Thạnh, Tp. HCM, ngày 18/04/2021

1315:ĐIỀU KHÔNG AI TRÁNH KHỎI (ĐĐ Thích Thiện Tuệ Thuyết Giảng Hay)

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "3 điều không ai tránh khỏi"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận