Oan ức

Video pháp thoại oan ức được Thầy Thích Thiện Tuệ thuyết giảng tại Chùa Giác Huệ, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19/02/2017…