3 hạng người đừng bao giờ xúc phạm

Pháp thoại 3 hạng người đừng bao giờ xúc phạm được thầy Thích Thiện Tuệ thuyết giảng tại chùa Pháp Bảo, huyện Bình Chánh, Tp. HCM, ngày 18/04/2021

 • Hạng người thứ 1 là người mình mang ơn: cha mẹ, người đưa mình vào đạo, người dạy mình học đạo….
 • Hạng người thứ 2 là người có đức độ trong cuộc đời này: người chứng đắc…
 • Hạng người thứ 3 là tập thể, đặc biệt là những tập thể có người đạo đức, trí tuệ….
1313:BA HẠNG NGƯỜI ĐỪNG BAO GIỜ XÚC PHẠM (ĐĐ Thích Thiện Tuệ Thuyết Giảng Hay)

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "3 hạng người đừng bao giờ xúc phạm"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận